Velfærdsteknologiske løsninger

Begrebet velfærdsteknologi kan betragtes som et paraplybegreb, der dækker over teknologiske løsninger og intelligente systemer, . Derfor ydes der i regi af Strategi for digital velfærd tilskud på i alt mio. Velfærdsteknologiske løsninger er med til at gøre borgere mere selvhjulpne og frigive tid for medarbejdere i det offentlige.

Velfærdsteknologi er dér defineret således: Ved velfærdsteknologi forstås teknologiske løsninger, der bidrager til at bevare eller udvikle velfærdsydelser. Rådgivning om udvikling af velfærdsteknologiske løsninger. De unikke testfaciliteter i CoLab Plug Play gør det muligt at verificere og validere, at et . Suma Care er en dansk udvikler af velfærdsteknologi.

Vores første løsning WearCare viser allerede nu stort potentiale. Hjælpemidler og velfærdsteknologi kan være med til at hjælpe mennesker med. Ved velfærdsteknologi forstås ved teknologiske løsninger, der bidrager til at . Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Lede, facilitere og vurdere anvendelse af løsninger på det . Trods stigende brug af begrebet velfærdsteknologi er der endnu ikke.

Fokus er på udvikling af velfærdsteknologiske løsninger til den danske. Projektets løsninger vil understøtte den nødvendige udvikling i . For at sikre fremdrift i udbredelsen af velfærdsteknologi på socialområdet er der brug for solide evalueringer med klare . Med en investering i moderne velfærdsteknologiske løsninger er det muligt at forene målene om højere og ensartet kvalitet i plejen med en mere effektiv .

Demantec – fokus på demens og innovative velfærdsteknologiske løsninger til plejehjem. Med projekt Demantec samarbejder offentlige og private parter, nord . På årets Innovation Camp arbejder af landets dygtigste erhvervsskoleelever og lærlinge på at udvikle velfærdsteknologiske løsninger til . Både i Danmark og Tyskland har politiske beslutningstagere rettet opmærksomheden på løsninger, der kan støtte plejen af mennesker med . Virksomheden Wellness Nordic har fået åbnet en ny dør til den tyske plejesektor via deres deltagelse i det dansk-tyske demenssamarbejde, Demantec. Fremtidens velfærdsteknologier skal være med til at understøtte borgernes selvhjulpethe sikre bedre rehabiliteringsforløb og øget selvstændighed. To kommunale velfærdsteknologiske afprøvningsprojekter er udpeget til at modtage tilskud til projektledelse og evaluering fra . Projektet undersøger, hvad indførelse af velfærdsteknologier i den kommunale sundhedspraksis betyder for relationerne mellem borgere og professionelle.

Vision: København i førersædet for social velfærdsteknologi. Munkehatten til ”State-of-the-art” i forhold til velfærdsteknologiske løsninger? Munkehatten er et bosted for fysisk og psykisk handicappede. Zealand Care beskæftiger sig med hjælpemidler og løsninger inden for sundhed og velfærdsteknologi til kommuner, hospitaler, øvrige offentlige institutioner . I VihTek er det almindelig praksis at indlede et udviklingsprojekt eller en test med en afdækning af, hvilke løsninger, der allerede findes på . Har du brug for inspiration til nye løsninger? Eller gode råd til at implementere og videreudvikle en velfærdsteknologisk . Fonden for Velfærdsteknologi har til formål at fremme national udbredelse af digitale og velfærdsteknologiske løsninger, der øger produktiviteten i den offentlige . Til formålet har vi sammensat et katalog af forskellige velfærdsteknologiske løsninger,.

Brøndum Fliess har for DI udarbejdet en landsdækkende kortlægning af virksomheder, som udbyder velfærdsteknologiske produkter og løsninger. I aftalen for Budget 2016-20er der identificeret en række effektiviseringsmuligheder på bl.